04/08/2020 09:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ao cạn cá phải về sông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 16:33

 

Ao cạn cá phải về sông,
Thanh xuân chẳng gặp, có chồng đành thôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ao cạn cá phải về sông