31/05/2023 10:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ ngày anh bỏ

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/04/2021 06:43

 

Từ ngày anh bỏ rơi em,
núi xa sương lấp, mây ken kín trời,
sông gần nước đọng không trôi,
con đò đậu bến không người gọi sang.
Thanh Trì 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Từ ngày anh bỏ