30/03/2023 22:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc hôn vô định

Tác giả: Trần Lê Văn - Trần Văn Lễ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2010 05:29

 

Em đọc thơ em những nắng mưa
Câu hay, ta chợt gặp không ngờ
Chợt buông một chiếc hôn vô định
Lại tưởng hôn nhằm một tứ thơ
1991
Nguồn: Trần Lê Văn - Những chặng đời, những chặng thơ, NXB Hội nhà văn, 2008.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Lê Văn » Chiếc hôn vô định