08/12/2022 04:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biển Thiên Cầm

Tác giả: Nguyễn Văn Hùng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2013 08:46

 

Một lần
Leo núi
Trời đêm

Trong gió mặn
Nhớ rồi quên
Đàn Trời

Bên ta
Đá
Lại nhiều lời

Thăm thẳm biển
Dưới chân người
Lặng thinh!
Hà Tĩnh, 1995

Nguồn: Hai đầu bão (thơ), Nguyễn Văn Hùng, NXB Nghệ An, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Hùng » Biển Thiên Cầm