14/08/2022 01:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đinh Kiến (687)

Tác giả: Hồ Đắc Duy

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 17/03/2015 22:05

 

Tướng của người là ông Đinh Kiến (687)
Gom tàm quân quyết chiến tới cùng
Đánh thành vây phủ tấn công
Giết tên đô hộ dẹp xong lũ này

Vua nhà Đường cử ngay tư mã
Tào Trực Tỉnh qua ngả Quế Châu
Phục binh giết Kiến trả thù
Cho tên đô hộ bấy giờ tham lam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Đắc Duy » Đinh Kiến (687)