06/08/2021 11:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cầm chài mã vãi lỗ tre

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:04

 

Cầm chài mã vãi lỗ tre,
Cá không thấy cá, lại nghe rách chài.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cầm chài mã vãi lỗ tre