19/10/2021 20:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến tuổi trưởng thành
Kini Ia Sudah Dewasa

Tác giả: Dipa Nusantara Aidit

Nước: Inđônêxia
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2018 21:18

 

Nguyên tác

35 tahun yang lalu
Ia lahir
dengan kesaktian
klas termaju,
sebagai anak zaman
yang akan melahirkan zaman.
Ia tahan taufan
dan tak tidur karena sepoi.
Ia menyusup dihati Rakyat
lebih dalam dari laut Banda.
Ia menghias hidup
lebih indah dari sunting cempaka.
Ia dihidupkan oleh hidup,
tahun teror dan provokasi
Dulu, sekarang dan nanti.
Ia Antaeus, anak Poseidon
yang setia pada bumi.
Ia anak zaman yang akan melahirkan zaman
Sekarang ia sudah dewasa.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Ba mươi nhăm năm trước đây
Đã ra đời
Từ trong thống khổ đắng cay
Của giai cấp tiền phong vĩ đại
Một đứa con của một thời đại
Một đứa con sẽ làm cho một thời đại khai sinh

Dũng cảm đương đầu cùng bão tố
Không được gió nhẹ ru ca
Đã thâm nhập vào lòng dân chúng
Sâu hơn cả bể Ban-đa
Điểm tô cho cuộc sống
Đẹp hơn cả hoa champaka

Nó là cuộc đời
Đã chịu nhiều thử thách
Khủng bố và khiêu khích
Hôm qua, hôm nay, ngày mai
Nó là Ăng-tê con của Pô-sê-đông
Vô địch khi gắn liền với Đất
Đứa con của một thời đại sẽ làm cho một thời đại khai sinh
Giờ đây đã đến tuổi trưởng thành
Nguồn: Thơ Inđônêxia (Nhiều tác giả), NXB Văn học, 1964

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dipa Nusantara Aidit » Đến tuổi trưởng thành