06/12/2021 15:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hòn đá to

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/05/2006 02:42

 

Hòn đá to,
Hòn đá nặng,
Chỉ một người,
Nhắc không đặng.

Hòn đá nặng,
Hòn đá bền,
Chỉ ít người,
Nhắc không lên.

Hòn đá to,
Hòn đá nặng,
Nhiều người nhắc,
Nhắc lên đặng.

Biết đồng sức,
Biết đồng lòng,
Việc gì khó,
Làm cũng xong.
Đánh Nhật, Pháp,
Giành tự do,
Là việc khó,
Là việc to.

Nếu chúng ta
Biết đồng lòng
Thì việc đó
Quyết thành công.
Đây là một bài thơ phụ đề tranh cổ động, đăng trên báo Việt Nam độc lập, số 123, ngày 21-4-1942.

Nguồn:
1. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000
2. Tổng tập Văn học Việt Nam (tập 38), NXB Khoa học Xã hội, 2000
3. SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Hòn đá to