28/06/2022 20:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bính Tý niên ngũ nguyệt vọng hậu giai thi hữu du Phong Nha động kính bộ Châu Khuê tiên sinh nguyên vận
丙子年五月望後偕詩友遊峰衙洞敬步周圭先生原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 19/01/2015 15:20

 

Nguyên tác

共浮釣艇入山門,
門外巢營燕子村。
照眼燈光臨洞腹,
擡頭石壁訝雲根。
詩囊幸已逢蘇老,
畫筆何須問董源。
按俗觀風前十載,
仙峰佛寺景猶存。

Phiên âm

Cộng phù điếu đỉnh nhập sơn môn,
Môn ngoại sào doanh yến tử thôn.
Chiếu nhãn đăng quang lâm động phúc,
Ðài đầu thạch bích nhạ vân căn.
Thi nang hạnh dĩ phùng Tô lão[1],
Hoạ bút hà tu vấn Ðổng Nguyên[2].
Án tục quan phong tiền thập tải[3],
Tiên phong Phật tự cảnh do tồn.

Dịch nghĩa

Cùng nhau chèo thuyền câu vào cửa động
Ngoài cửa động, xóm én làm tổ ở
Thắp đèn chiếu sáng soi mắt vào tới lòng động
Ngẩn đầu nhìn vách đá cao như tới tầng mây
Túi thơ may đã gặp lão Tô
Bút vẽ cần gì hỏi đến ông Ðổng Nguyên
Trước đây mười năm đi xem xét phong tục
Cảnh chùa phật núi tiên nay vẫn còn y nguyên

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Cùng dạo thuyền câu qua vách núi
Non kia xây tổ én ngàn con
Mập mờ đáy động đèn đưa lối
Chót vót tầng mây núi dựng non
Ðã có bầu thơ Tô lão vịnh
Cần chi bút hoạ Ðổng Nguyên son
Xét tìm phong tục mười năm trước
Chùa Phật non tiên cảnh vẫn còn
Lời tự: "Hưu trí thời kỳ" 修致辰期 (Thời kỳ về hưu).
Bính Tý tức năm 1936.

[1] Tô Ðông Pha, nhà thơ nổi tiếng đời Tống.
[2] Nguyên chú: "Ðổng Nguyên tự Thúc Ðạt sự Nam Ðường vi Hậu Uyển phó sứ, thiện hoạ sơn thuỷ" 董源字叔達事南唐為後苑副使善畫山水 (Đổng Nguyên tự Thúc Ðạt, làm quan đời Nam Ðường chức Hậu Uyển phó sứ, giỏi tài vẽ tranh sơn thuỷ).
[3] Nguyên chú: "Thập niên tiền án sát Quảng Bình dĩ lâm thử động" 十年前按察廣平已臨此洞 (Mười năm trước khi làm án sát tỉnh Quảng Bình đã đến thăm động này rồi).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Bính Tý niên ngũ nguyệt vọng hậu giai thi hữu du Phong Nha động kính bộ Châu Khuê tiên sinh nguyên vận