23/11/2020 23:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Niệm nô kiều
念奴嬌

Tác giả: Khương Quỳ - 姜夔

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 08/01/2014 21:09

 

Nguyên tác

鬧紅一舸,
記來時、
嘗與鴛鴦為侶。
三十六陂人未到,
水佩風裳無數。
翠葉吹涼,
玉容銷酒,
更灑菰蒲雨。
嫣然搖動,
冷香飛上詩句。

日暮,
青蓋亭亭,
情人不見,
爭忍淩波去。
只恐舞衣寒易落,
愁入西風南浦。
高柳垂陰,
老魚吹浪,
留我花間住。
田田多少,
幾回沙際歸路。

Phiên âm

Náo hồng[1] nhất khả,
Ký lai thì,
Thường dữ uyên ương vị lữ.
Tam thập lục pha[2] nhân vị đáo,
Thuỷ bội phong thường[3] vô số.
Thuý diệp xuy lương,
Ngọc dung tiêu tửu,
Cánh sái cô bồ vũ.
Yên nhiên dao động,
Lãnh hương phi thượng thi cú.

Nhật mộ,
Thanh cái đình đình,
Tình nhân bất kiến,
Tranh nhẫn lăng ba khứ.
Chỉ khủng vũ y hàn dị lạc,
Sầu nhập tây phong Nam Phố.
Cao liễu thuỳ âm,
Lão ngư xuy lãng,
Lưu ngã hoa gian trú.
Điền điền[4] đa thiểu,
Kỷ hồi sa tế quy lộ.

Bản dịch của Yến Lan

Cánh sen tán loạn chiều khua
Uyên ương sánh cặp cùng đua theo người
Rộng dài, hồ vắng khách chơi
Phảy muôn tà áo gió vời nước xao
Lá xanh hơi mát dạt dào
Say người rượu ấy dễ nào bằng hoa
Một cơn mưa nhẹ lướt qua
Lả lơi cành nụ sa đà cợt nhau
Hương dâng giục tứ thơ trào

Chiều trương tán lá phủ râm
Đoái nhìn đây cả dung nhan liền kề
Đành, ta vượt sóng đi về
Chỉ lo lạnh trận mưa nhoè hoa rơi
Gió tây Nam Phố não người
Nới tầm liễu rũ, xao mồi cá khôn
Vẩy mình vào giữa quầng thơm
Sắc hương quyện lấy tâm hồn khách chơi
Dùng dằng lội cát chân dời
Nguồn: Từ Tống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1992
[1] Chỉ mùa hoa sen nở rộ, lấy chữ từ câu “Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo” 紅杏枝頭春意鬧 của Tống Kỳ 宋祁.
[2] Phiếm chỉ miền Giang Nam sông nước nhiều ao hồ.
[3] Từ thơ Tô Tiểu Tiểu mộ 蘇小小墓 của Lý Hạ 李賀: “Phong vi thường, thuỷ vi bội” 風為裳,水為佩.
[4] Ý nói sen rất nhiều. Bài nhạc phủ Giang Nam 江南 có câu “Giang Nam khả thái liên, Liên diệp hà điền điền” 江南可採蓮, 蓮葉何田田.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Quỳ » Niệm nô kiều