01/03/2020 01:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ân thái sư Tỉ Can chi mộ
殷太師比干之墓

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 06:10

 

Nguyên tác

不堪顛倒視衰商,
忠節昭回日月光。
狂遁更誰憂故國,
規箴何敢負時王。
人仁心竅非戕虐,
方霸衣戎且晦藏。
六七聖賢遺跡渺,
壟頭孤塢小碑香。

Phiên âm

Bất kham điên đảo thị suy Thương,
Trung tiết chiêu hồi nhật nguyệt quang.
Cuồng, độn cánh thuỳ ưu cố quốc,
Qui châm hà cảm phụ thời vương.
Nhân nhân tâm khiếu phi tường ngược,
Phương bá[1] y nhung thả hối tàng.
Lục thất thánh hiền di tích diểu,
Lũng đầu cô ổ tiểu bi hương.

Bản dịch (của Bản dịch của Lỗ Công)

Ngôi Ân chẳng nỡ thấy suy đồi,
Tiết sáng lòng trung nhật nguyệt soi.
Cuồng ẩn lấy ai lo đất nước,
Can ngăn há phụ nghĩa vua tôi.
Người nhân tâm khảm chưa tàn hại,
Phương bá binh nhung hẳn xếp vùi.
Di tích thánh hiền xưa bặt vắng,
Bia thơm xóm quạnh vẫn không phai.
Tỉ Can là trung thần của chúa Trụ, nhưng chúa Trụ vô đạo đã giết ông (vì ông cán gián y) mổ tim để xem "tim thánh nhân có 7 lỗ" thật hay không?

[1] Trưởng chư hầu một địa phương, chỉ Chu Vũ Vương, người diệt Trụ lập nhà Chu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Ân thái sư Tỉ Can chi mộ