29/01/2023 16:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộ Ưng Tôn Thúc Thuyên thị đề tặng Lệnh Khê nữ sĩ nguyên vận
步膺蓀叔荃氏題贈令溪女士原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 06/01/2015 11:32

 

Nguyên tác

一枕繁花夢不安,
秋娘拾曲小憐彈。
風流蝶使啣新草,
霜雪蟬身飽夜餐。
粉面紅粧應得易,
錦心繡口欲求難。
相知自問誰青眼,
多在傾城仔細看。

Phiên âm

Nhất chẩm phồn hoa mộng bất an,
Thu Nương[1] thập khúc Tiểu Liên[2] đàn.
Phong lưu điệp sứ hàm tân thảo,
Sương tuyết thiền thân bão dạ san.
Phấn diện hồng trang ưng đắc dị,
Cẩm tâm tú khẩu dục cầu nan.
Tương tri tự vấn thuỳ thanh nhãn,
Ða tại khuynh thành[3] tử tế[4] khan.

Dịch nghĩa

Gối ngủ thêu đầy hoa, nhưng giấc mộng chẳng yên lành
Nàng Thu Nương lựa khúc nhạc, nàng Tiểu Liên đàn
Chàng bướm phong lưu đã ngậm hoa cỏ khác
Thân ve dầm dãi no sương đêm
Kẻ đánh phấn tô son thì dễ tìm
Nhưng người miệng gấm lòng hoa kiếm rất khó
Biết nhau thì tự hỏi ai là người tri kỷ
Hãy vào hàng người đẹp mà tìm cho kỹ càng

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Gối mộng đầy hoa mộng chẳng thường
Tiểu Liên đàn hát với Thu Nương
Phong lưu chàng bướm tìm hoa khác
Dầm dãi thân ve đẫm tuyết sương
Mặt phấn mày son tìm dễ có
Lòng hoa miệng gấm kiếm mười phương
Biết nhau mới biết ai tri kỷ
Ðến chốn phòng khuê kiếm tỏ tường
Lời tự: "Kinh Triệu doãn" 京兆尹 (Thơ làm trong thời kỳ làm Kinh Triệu doãn).

[1] Tạ Thu Nương 謝秋娘, một kỹ nữ nổi tiếng bạc mệnh đời Ðường. Chỉ đàn bà có tài về già, nhan sắc tàn phai. Ở đây chỉ bậc nữ lưu có tài.
[2] Người hầu hạ hoàng hậu Ðại Mục 大穆 tên là Phùng Thục 馮淑, thông minh, giỏi tỳbBà, ca múa giỏi. Trần Hậu Chủ 陳後主 nước Bắc Tề yêu thích, phong làm phi. Ở đây chỉ bậc nữ lưu có tài.
[3] Ðời Hán, bài hát của Lý Diên Niên 李延年 có câu "Nhất cố khuynh nhân thành, Tái cố khuynh nhân quốc" 一顧傾人城,再顧傾人國 (Một nụ cười làm thành quách nghiêng đổ, Cười thêm một tiếng làm nước mất nhà tan).
[4] Kỹ càng, rõ ràng, mạch lạc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Bộ Ưng Tôn Thúc Thuyên thị đề tặng Lệnh Khê nữ sĩ nguyên vận