16/10/2021 20:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Hoàng Quân Khâm kỳ 3
贈黃君欽其三

Tác giả: Huỳnh Thúc Kháng - 黃叔沆

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2021 15:57

 

Nguyên tác

誰繡平原競買絲,
熙攘前路走多岐。
高曾規矩如能守,
茶錦河山也有時。
一室丈夫先自掃,
四方男子好相期。
門楣況復兼佳話,
玉潤氷清口當碑。

Phiên âm

Thuỳ tú bình nguyên cạnh mãi ti,
Hi nhương tiền lộ tẩu đa kỳ.
Cao tăng quy củ như năng thủ,
Trà cẩm hà sơn dã hữu thì.
Nhất thất trượng phu tiên tự tảo,
Tứ phương nam tử hảo tương kỳ.
Môn mi huống phục kiêm giai thoại,
Ngọc nhuận băng thanh khẩu đáng bi.

Bản dịch của Nguyễn Quyết Thắng

Dệt gấm thì ta phải chọn tơ,
Cho hay tiền lộ vốn đa kỳ.
Cao tăng quy củ hay gìn giữ,
Trà cẩm sơn hà sẽ tới khi.
Chí vững lo toan bề gia thất,
Lòng bền theo đuổi chí nam nhi,
Dâu con êm ấm thành giai thoại,
Ngọc nhuận băng tâm phước vĩnh tuy.
Nguồn: Nguyễn Quyết Thắng, Huỳnh Thúc Kháng - con người và thơ văn, Phủ quốc vụ khanh đặc trách văn hoá xuất bản, Sài Gòn, 1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Thúc Kháng » Tặng Hoàng Quân Khâm kỳ 3