29/05/2024 12:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viếng mẹ

Tác giả: Điền Ngọc Phách

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2014 18:30

 

Ngày giỗ mẹ Rằm tháng Tám

Mẹ ơi! Lại đến mùa thu
Se se nấm cỏ, mịt mù khói hương
Thương là nắng, nhớ là sương
Bơ vơ tiếng hát dọc đường mẹ xa...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Điền Ngọc Phách » Viếng mẹ