18/09/2021 05:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

51

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 07:59

 

Đất làng vừa một tấc
Bao nhiêu người đến cày
Thóc giống còn mấy hạt
Đợi mùa sau sẽ hay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 51