11/08/2020 21:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vào chùa

Tác giả: Đồng Đức Bốn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 05:31

 

Đang trưa ăn mày vào chùa
Sư ra cho một lá bùa rồi đi
Lá bùa chẳng biết làm gì
Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày.
Nguồn: Trở về với mẹ ta thôi, NXB Hội nhà văn, xuất bản tháng 11 năm 2000.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đồng Đức Bốn » Vào chùa