16/08/2020 00:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoạn sầu mình dễ thở, dễ than

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/06/2015 09:50

 

Đoạn sầu mình dễ thở, dễ than,
Sầu tôi khác thể nhang tàn đêm khuya.
Buồn rầu muốn bỏ ra đi,
Sợ e thất hiếu lỗi khi sinh thành.
Dứt đi thì dạ không đành,
Mà xa nhân ngãi như chỉ mành thắt gan.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đoạn sầu mình dễ thở, dễ than