17/10/2021 20:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ghi

Tác giả: Charles Simic

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 17/03/2008 23:43

 

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Một con chuột chạy lên sân khấu
Trong buổi diễn vở
Giáng Sinh ở trường.
Mary buông một tiếng rống
Và để rớt Chúa hài đồng
Trên chân Joseph.
Ba vị Đạo sĩ thì như
Đông lạnh
Dưới lớp y phục sặc sỡ của họ.
Bạn có thể nghe được tiếng kim rơi
Trong lúc con chuột nhìn vào máng cỏ
Một chốc
Trước khi lui vào hậu trường
Ở đó nó bị một kẻ nào đó nện cho
Chí tử
Một lần, rồi thêm hai lần nữa
Bởi một vật gì rất cứng.
Nguồn: http://www.tienve.org

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Charles Simic » Ghi