11/08/2022 03:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự khuyến
自勸

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/03/2007 16:14

 

Nguyên tác

憶昔羈貧應舉年,
脫衣典酒麯江邊。
十千一斗猶賒飲,
何況官供不著錢。

Phiên âm

Ức tích cơ[1] bần ứng cử niên,
Thoát y điển tửu Khúc Giang biên.
Thập thiên nhất đẩu do xa[2] ẩm,
Hà huống quan cung bất trước[3] tiền.

Dịch nghĩa

Nhớ năm xưa đi thi đương lúc nghèo đói
Cởi áo ra cầm (cố) để lấy tiền mua rượu ở bên sông Khúc Giang uống.
Mười nghìn một đấu rượu mà còn dám hoang phí uống được.
Huống chi là làm quan đã có bổng lộc thì còn kể chi đến giá trị đồng tiền nữa.

Bản dịch của Tản Đà

Nhớ xưa nghèo túng lúc khoa thi.
Bến Khúc thèm men, cố áo đi.
Đấu rượu muôn đồng quen uống đắt.
Nữa chi lộc nước mất tiền chi!
[1] Có bản chép là chữ "cơ" 饑.
[2] Có bản chép là chữ "xa" 奢.
[3] Có bản chép là chữ "trị" 值.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tự khuyến