20/06/2021 02:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách trung trừ tịch
客中除夕

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 28/04/2010 19:44

 

Nguyên tác

今夕為何夕,
他鄉說故鄉。
看人兒女大,
為客歲年長。
戎馬無休歇,
關山正渺茫。
一杯椒葉酒,
未敵淚千行。

Phiên âm

Kim tịch vi hà tịch,
Tha hương thuyết cố hương.
Khán nhân nhi nữ đại,
Vi khách tuế niên trường.
Nhung mã vô hưu yết,
Quan san chính diểu mang.
Nhất bôi tiêu diệp tửu[1],
Vị địch lệ thiên hàng.

Dịch nghĩa

Đêm nay là đêm nào
Ở tha hương nhắc cố hương
Trông thấy người ta như muốn khóc
Ở đất khách đã quá nhiều năm
Đánh nhau không khi nào ngớt
Sông núi cách trở mênh mang
Uống một chén rượu bách
Ngăn làm sao chảy nghìn hàng lệ

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Trừ tịch, đêm nào nhỉ?
Tha hương bảo cố hương
Nhà người, trai gái lớn
Thân khách, tháng năm trường
Binh cách không ngừng nghỉ
Quan san mãi mịt mùng
Rượu pha tiêu một chén
Địch nổi lệ sầu không?
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
[1] Rượu làm bằng lá ớt lá tiêu, uống vào ngày đầu năm, theo phong tục để trừ tà và có sức khoẻ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Khách trung trừ tịch