16/04/2021 05:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tất cả một mình, một mình tất cả

Tác giả: Đặng Huy Giang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi PH@ vào 09/04/2020 22:51

 

Nguyễn Trãi chết vì thẳng ngay
Cao Bá Quát chết vì không khuất phục
Nguyễn Du chết vì dịch...

Mỗi thiên tài một nấm cỏ khâu.

Bui một tấc lòng ưu ái cũ
Mài chẳng khuyết, nhuộm chẳng đen(*)

Tiến một bước như lùi một bước
Một đời ta chỉ bái hoa mai(*)

Ta ngã vào đâu thì đấy là nhà
Sao đêm đông chỉ mình mình chịu gió(*)

Tất cả một mình,
Một mình tất cả
Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông(*)...
* Thơ và ý thơ của Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, Nguyễn Du.

Nguồn: tác giả cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Giang » Tất cả một mình, một mình tất cả