23/10/2021 00:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 10
夔州歌十絕句其十

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/04/2015 10:29

 

Nguyên tác

閬風玄圃與蓬壺,
中有高堂天下無。
借問夔州壓何處,
峽門江腹擁城隅。

Phiên âm

Lãng Phong, Huyền Phố[1] dữ Bồng Hồ[2],
Trung hữu Cao Đường[3] thiên hạ vô.
Tá vấn Quỳ Châu áp hà xứ,
Giáp môn giang phúc ủng thành ngu.

Dịch nghĩa

Lãng Phong, Huyền Phố với Bồng Hồ,
Trong có Cao Đường dưới trời hiếm có.
Thử hỏi Quỳ Châu sát với nơi nào vậy,
Cửa kẽm, bụng sông bao lấy góc thành.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bồng Hồ, Huyền Phố với Lãng Phong,
Trong có Cao Đường, dưới trời không.
Thử hỏi Quỳ Châu nơi nào tiếp,
Góc thành có cửa kẽm, lòng sông.
(Năm 766)

[1] Núi Côn Lôn tương truyền có tiên ở gồm hai cấp. Dưới gồm theo thứ tự: Phàn Đồng (Bản Đồng), Huyền Phố (Lãng Phong), trên có Tằng Thành (thiên đình).
[2] Tương truyền giữa bể có ba núi Phương Hồ (Phương Trượng), Bồng Hồ (Bồng Lai) và Doanh Hồ (Doanh Châu).
[3] Tên đài quán đời Sở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quỳ Châu ca thập tuyệt cú kỳ 10