06/12/2022 05:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 04
上皇西巡南京歌其四

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi ltvannhi vào 27/10/2012 14:55

 

Nguyên tác

誰道君王行路難,
六龍西幸萬人歡。
地轉錦江成渭水,
天回玉壘作長安。

Phiên âm

Thuỳ đạo quân vương hành lộ nan,
Lục long[1] tây hạnh vạn nhân hoan.
Địa chuyển Cẩm giang thành Vị thuỷ,
Thiên hồi Ngọc luỹ tác Trường An.

Dịch nghĩa

Ai nói với nhà vua đường đi (vào Thục) khó
Sáu con long mã (chở vua) vào Tây đem niềm may mắn, vạn người vui mừng.
Đất chuyển sông Cẩm giang thành sông Vị thuỷ
Trời xoay Ngọc lũy nhìn giống Trường An.

Bản dịch của Ngao_0p

Ai tâu với vua đường gian nan?
Sáu ngựa vào tây, người đón chen.
Đất chuyển Cẩm Giang thành Vị Thuỷ,
Trời xoay Ngọc Luỹ biến Trường An.
[1] Ngựa cao trên tám thước Tàu gọi là long.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 04