10/02/2023 03:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vương vấn tội lỗi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 16/12/2016 17:23

 

Tội lỗi như cỏ và rơm rác, Đức Chúa Trời sẽ đốt bỏ đi trong hồ lửa Ngài đời đời
Và nhất định phải có những linh hồn phạm tội
Bộ óc người công bình trổ ra sự khiêm nhường
Kẻ kiêu ngạo vỗ ngực mình như vỗ trống mà Thượng Đế ghét cay ghét đắng
Nụ cười kẻ giàu sang hách dịch thì Chúa rủa sả lắm thay!
Ngài sẽ đè kẻ kiêu ngạo xuống và vực người khiêm nhường lên
Đem người bị bức hiếp, khinh bỉ, nghèo đói, hiền từ lên cao
Và hình phạt những kẻ đại gian, đại ác xuống vực thẳm muôn trượng
Ngài cho Chiên Con Ngài cứu người được chọn trong Sách Sự Sống Ngài ghi sẵn
Ngài ném những kẻ bội nghịch và cố tình vùi dập Đạo của Ngài xuống hồ lửa đời đời có diêm sanh bốc cháy
Ai thuận ý Ngài sẽ chẳng bị như vậy đâu
Hỡi, con cái loài người đầy tội lỗi và thường hay bội đạo, đi dẹo và thờ hình tượng các tà thần!
Chúa chẳng hề hài lòng và sẽ phạt kẻ này và con cháu đến ba bốn đời
Gia đình tản lạc và nghèo tận đáy khổ đau
Chớ coi thường Chúa, Chúa chẳng chịu để ai khinh Ngài đâu mà nhất định phạt nặng
Ha-lê-lu-gia! Ngài rất công bằng cho mọi người cả con thuộc về Ngài, người ngoại đạo và con của Satan
Ai đi trong đường Chúa sẽ chẳng bao giờ bị xấu hổ và nhục nhã, vì Ngài ban ánh sáng từ thuộc linh và thuộc thể
Hãy thực sự kêu cầu Ngài khi còn sức, hãy phục vụ công việc nhà Ngài khi còn thanh xuân!
Những con cái Chúa trung tín đến chết về phần thể xác, đến cuối cùng thì sẽ được mão triều thiên vinh hiển
Anh em im lặng mà làm việc cho Ngài, Ngài sẽ ghi công, loài người ta chưa ai có quyền xét ta đúng mực
Hãy vững lòng bước đi khi bóng cánh Giê-xu đang đồng bước, và Đức Thánh Linh đang rót lời mật của Ngài vào não ta, vào tâm khảm ta!
Đừng lẫn lộn nửa đời nửa đạo, cái ta tìm trong đời là vật chất tạm thôi, cái nghề tạm kiếm ăn qua ngày Chúa không bao giờ bỏ rơi ta
Mỗi ngày cầu xin Chúa, cầu nguyện cùng Ngài, sáng tinh sương, chiều tối về và nơi vắng vẻ, hãy tâm sự cùng Cha!
Hãy phó thác sinh mạng mình cho Đấng toàn năng giàu có, vinh hiển, thành tín và nhơn từ!
Hỡi, những chiên thơ bé mọn, đừng sợ chi!
Ngày mai, đương nhiên, tôi còn lo hơn quí vị, nhưng ngẫm lo cũng là vô ích vì ngày mai Chúa đã toan tính trước ta
Đôi khi ta tự cho rằng mình quá vô ích chăng, nhưng Thượng Đế đã chu toàn tất cả và không bởi ý Ngài ta có làm được gì chăng?
Tại sao ta ngồi lại tính điều cho cả nghìn năm, mà lí ra ta còn vài mươi năm trên đất?
Thế thì lòng tham chúng ta sẽ nhân lên biết bao phần
Chúa rất ghét lòng tham
Để cho anh em hiểu rằng đây là cõi tạm
Chúa không dạy ta xa lánh cuộc đời phàm tục kiểu cục bộ là quên ăn, quên mặc, quên kiếm tiền, quên trách nhiệm gia đình
Ôi, Ngài muốn chúng ta đừng tham lam quá mức, tham vào túi lủng của mình!
Chúa ghét kẻ lười biếng mà đòi ăn ngon
Ai có sức phải cày bừa, lao động chân chính nhất định Ngài sẽ thương mà ban phước
Tại sao tôi phải lìa khỏi đời hoàn toàn?
Thế thì tôi sẽ nói về Chúa cho ai nghe?
Tin Lành Ngài làm sao đến cùng thiên hạ?
Nên anh em trong Chúa cần thông hiểu thật sự về Lời Ngài
Hầu làm đúng và đừng phiếm diện, đừng cực đoan!
Thầy giáo dạy nhạc sống bằng lương nhà trường cũng từng dạy nhạc của một quốc gia
Thợ mộc cũng từng tạo ra nhiều tủ và ghế
Ca sĩ cũng cần phải kiếm cơm, song không được phép ngợi ca tà thần!
Nhà thơ cũng cần viết về nhân loại
Tất cả đều phải đi theo giềng mối của Ngài
Lời Chúa và kinh thánh thì thẳng mực, chân lí rõ ràng chả phải e dè đối với một ai
Tóm lại, đừng sa đà qua điều răn của Chúa và luật lệ Ngài!
Những mục sư là công việc biệt riêng ra nhằm hầu việc Chúa
Nhờ đồng lương các tín đồ cung ứng, chả nên để họ khổ quá mà phải chen chân vào đời để kiếm ăn
Sẽ làm cho danh Chúa chả sáng bao giờ!
Ôi, hãy thương xót kẻ chăn bầy vì họ phải nói lời kinh thánh chép là Lời Chúa, là đường đi và lẽ thật của Chúa!
Cớ gì ta nổi giận với tôi tớ Ngài? Sai! Hãy dừng lại, không có họ ai sẽ nhắc ta những điều thiếu sót?
Các tín đồ đã từng đọc bao nhiêu lần kinh thánh và ứng dụng bao nhiêu?
Nhà Chúa mở ra cho anh em vào học tập, tự chữa mình và thông công với nhau
Có gì ta lại tụ năm tụ ba mà nói tầm phào và gây mất đoàn kết?
Chớ có đòi ăn khi con cái Chúa thết đãi thức ăn, thức uống gì!
Ai có đôi tai quí báu hãy nghe điều tôi từng phạm tội!
Xin Thần Linh Ngài làm mỗi lòng ta lại mới lên như áo cưới của nàng dâu!
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Vương vấn tội lỗi