27/06/2022 03:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong bài 03

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2019 23:56

 

Rủ nhau lên núi cắt gianh
Đường đi rậm rạp thân anh nặng nề
Đôi ta núi nguyện non thề
Bao giờ cắt nóc, em về ở chung
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Phong bài 03