27/09/2022 07:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 02
和參贊大臣行營賞菊十詠又賦十詠其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 13:57

 

Nguyên tác

庭前数畹樹名花,
一似清閑處士家。
不是牡丹誇富貴,
辰供晚酒旦烹茶。

Phiên âm

Đình tiền sổ uyển thụ danh hoa,
Nhất tự thanh nhàn xử sĩ gia.
Bất thị mẫu đơn khoa phú quý,
Thần cung vãn tửu đán phanh trà.

Dịch nghĩa

Mấy luống trước sân trồng thứ hoa nổi tiếng,
Giống hệt như nhà xử sĩ thanh nhàn.
Chẳng phải tựa hoa mẫu đơn khoe phú quý,
Thường dùng, tối cho vào rượu, sớm pha với trà.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Trước sân vun mấy luống danh hoa,
Giống hệt thanh nhàn một ẩn gia.
Đâu phải mẫu đơn khoe phú quý,
Tối vui chén rượu, sớm ly trà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 02