02/02/2023 04:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước mắt và dòng sông

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 16/08/2016 08:19

 

Nước mắt em không làm thành cơn bão
Sao điều khiển cuộc đời anh?
Dòng sông kia không làm cá chết
Sao cá không biết đường về?
2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Nước mắt và dòng sông