15/06/2021 20:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồn rằng chợ Huyện vui thay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/09/2015 16:13

 

Đồn rằng chợ Huyện vui thay,
Bên đông có miếu bên tây có chùa.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đồn rằng chợ Huyện vui thay