01/12/2022 16:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ánh đèn trên mái gác
A light in the attic

Tác giả: Shel Silverstein

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 23/11/2022 15:24

 

Nguyên tác

There’s a light on in the attic.
Thought the house is dark and shuttered,
I can see a flickerin’ flutter,
And I know what it’s about.
There’s a light on in the attic.
I can see it from the outside.
And I know you’re on the inside...
lookin’ out.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ở trên mái gác có ánh đèn.
Tưởng nhà đóng cửa và tối đen,
Tôi thấy ánh chập chờn nhấp nháy,
Và tôi biết đó bởi gì nên.
Ở trên mái gác có ánh đèn.
Từ ngoài tôi thấy nó bật lên.
Tôi biết em đang còn trong ấy...
trông ngóng ra ngoài thấy tôi lên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Shel Silverstein » Ánh đèn trên mái gác