29/03/2023 11:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộc lan hoa mạn - Tây hồ tống xuân kỳ 1
木蘭花慢-西湖送春其一

Tác giả: Lương Tăng - 梁曾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2005 15:47

 

Nguyên tác

問花花不語,
為誰落?為誰開?
算春色三分,
半隨流水,半入塵埃。
人生能幾歡笑,
但相逢、尊酒莫相催。
千古幕天席地,
一春翠繞珠圍。

Phiên âm

Vấn hoa hoa bất ngữ,
Vị thùy lạc, vị thùy khai ?
Toán xuân sắc tam phân,
Bán tùy lưu thủy, bán nhập trần ai.
Nhân sinh năng kỷ hoan tiếu,
Đãn tương phùng, tôn tửu mạc tương thôi.
Thiên cổ mạc thiên tịch địa,
Nhất xuân thúy nhiễu châu vi.

Dịch nghĩa

Hỏi hoa hoa chẳng nói,
Vì ai hoa rụng, vì ai hoa nở
Tính vẻ xuân chia ba phần,
Một nửa trôi theo dòng nước, một nửa rơi vào cát bụi
Đời người có thể mấy lúc cười vui,
Những lúc gặp nhau, chén rượu xin chớ giục nhau
Nghìn thuở màn trời chiếu đất,
Một xuân nhiễu thúy rèm châu

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Hỏi hoa hoa chẳng nói,
Rụng vì đâu, nở vì đâu?
Xuân sắc tính ba phần,
Nửa cùng nước chảy, nửa theo bụi nhàu
Nhân sinh vui cười mấy độ,
Lúc tương phùng, chén rượu giục chi nhau
Nghìn thuở màn trời chiếu đất,
Một xuân nhiễu thúy rèm châu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lương Tăng » Mộc lan hoa mạn - Tây hồ tống xuân kỳ 1