30/09/2023 16:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ đường huynh hiệp tá Quất Đình tiên sinh thất thập tự thọ nguyên vận
奉和堂兄協佐橘亭先生七十自壽原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 21/01/2015 13:07

 

Nguyên tác

七秩琴聲動管灰,
華筵喜笑玉山頹。
傳神摩詰天然筆,
未老陳思八斗才。
礬弟梅兄為伴侶,
蘭孫桂子善栽培。
新吟當作長生藥,
群季賡歌紀壽杯。

Phiên âm

Thất trật cầm thanh động quản hôi,
Hoa diên hỷ tiếu ngọc sơn đồi[1].
Truyền thần Ma Cật[2] thiên nhiên bút,
Vị lão Trần Tư[3] bát đẩu tài.
Phàn[4] đệ mai huynh vi bạn lữ,
Lan tôn quế tử thiện tài bồi.
Tân ngâm đương tác trường sinh dược,
Quần quý[5] canh ca[6] kỷ thọ bôi.

Dịch nghĩa

Đàn sáo vang lừng mừng thọ bảy mươi tuổi
Cười vui trong tiệc rượu, uống say tuý luý
Ngòi bút trời sinh của Ma Cật thật là tài tình
Trần Tư Vương chưa già, tài có đến tám hộc
Hàng mai với hòn non bộ là bầu bạn
Giỏi tài trồng lan, trồng quế
Ngâm thơ mới làm là thuốc trường sinh
Các em cùng ca hát mừng lễ thọ

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Đàn sáo vang lừng chúc bảy mươi
Cười vui tiệc thọ rượu say muồi
Trời sinh Ma cật tay hoa bút
Trẻ có Trần Tư bậc lắm tài
Non bộ hàng mai là bạn thiết
Nụ lan chồi quế giỏi trồng chơi
Lấy thơ làm thuốc trường sinh uống
Rượu thọ đàn em hát chúc vui
[1] Từ câu "Ngọc sơn đồi hĩ" 玉山頹矣, chỉ người uống rượu say mèm.
[2] Hiệu của Vương Duy, một nhà thơ lớn đời Ðường.
[3] Tức là Tào Thực, con trai Tào Tháo, một bậc văn tài đời Hán, được phong Trần Tư Vương.
[4] Chỉ hòn non bộ, hòn giả cảnh.
[5] Các em, đàn em.
[6] Tiếp tục hát hò.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Phụng hoạ đường huynh hiệp tá Quất Đình tiên sinh thất thập tự thọ nguyên vận