12/04/2021 11:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em nay là gái chưa chồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2015 17:33

 

Em nay là gái chưa chồng,
Ơn cha, ơn mẹ, dốc lòng ăn chơi.
Ăn chơi cho hết năm nay,
Sang năm kiếm chốn cho tày người ta.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em nay là gái chưa chồng