22/10/2021 08:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 13 - Khách xá ngộ vũ cảm hoài
首13

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:10

 

Nguyên tác

狂風驟雤忽然生,
客舍瀟瀟萬縷情。
遠樹含烟雲外暗,
平湖吹浪水中明。
歸巢暮鳥分羣去,
何處疎鐘報曉明。
不謂苦茶能却睡,
應知此夜夢難成。

Phiên âm

Cuồng phong sậu vũ hốt nhiên sinh,
Khách xá tiêu tiêu vạn lũ tình.
Viễn thụ hàm yên vân ngoại ám,
Bình hồ suy lãng thuỷ trung minh.
Qui sào mộ điểu phân quần khứ,
Hà xứ sơ chung báo hiểu minh.
Bất vị khổ trà năng khước thuỵ,
Ưng tri thử dạ mộng nan thành.

Bản dịch của (Không rõ)

Bỗng đâu gió táp lại mưa sa
Trăm mối u tình kẻ trọ xa
Mây cách hàng cây làn khói ám
Nước rung đợt sóng mặt hồ đưa
Chim chiều tìm tổ chia bầy tẽ
Chuông sớm ngờ nơi báo sáng mà
Trà đắng ai rằng không chợp mắt ?
Đêm nay mộng mị dở dang a!
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 79, 1-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 13 - Khách xá ngộ vũ cảm hoài