22/10/2021 08:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư thân
思親

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2008 08:45

 

Nguyên tác

珥河東望未迴程,
旅舍孤雲眼底生。
客裏欲歸歸未得,
一春孤負杜鵑聲。

Phiên âm

Nhị Hà đông vọng vị hồi trình,
Lữ xá cô vân nhãn để sinh.
Khách lý dục quy quy vị đắc,
Nhất xuân cô phụ đỗ quyên thanh.

Dịch nghĩa

Trông phía đông Nhị Hà trên quãng đường chưa về
Đám mây cô đơn nơi quán trọ sinh ở đáy mắt
Trong đất khách muốn về, về cũng chưa được
Một mùa xuân đành phụ tình với tiếng chim đỗ quyên

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Trông về đông phía dòng sông Nhị
Quán trọ, mây từ đáy mắt lên
Đất khách toan về, về chửa được
Chiều xuân đành phụ tiếng chim quyên
Nguồn: Sái Thuận, nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty Văn hoá và Thông tin Hà Bắc, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Tư thân