25/09/2023 13:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài VII

Tác giả: Phạm Công Thiện

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/01/2015 22:37

 

tôi nuốt nọc đen giữa đường guillaume apollinaire
từ xóm saint-germain-des-prés
mọc lên giáo đường hang động
cà phê biến hồn đầu thai
hoá thành một triệu con ma đen
nhảy múa trên núi lửa đầu tôi
tôi mặc đồ xanh
và mang đồng hồ da đen
tôi chứa chấp sáu ngọn lửa điên
trong sáu diêm quẹt còn rớt lại
tôi gọi hương và tôi chết giấc
tôi chạy lên trời làm rắn thâu đêm
máu đổ mưa đen
ồ cây mồng tơi
của thời trẻ dại
tôi gọi thầm
rắn cuộn tròn
tương lai
Nguồn: Phạm Công Thiện, Ngày sanh của rắn, Trần Thi xuất bản, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Công Thiện » Bài VII