11/12/2022 05:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Câu đối Tết

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2019 02:05

 

(Vì mấy cô đầu ở Hải Phòng)

Ai đẻ mã ra xuân; xuân ấy đi, xuân khác về, năm nay năm ngoái xuân hơn kém?

Nhà lại sắp có khách; khách quen vào, khách lạ đến, năm ngoái năm nay khách vắng đông?
Nguồn: Tản Đà vận văn toàn tập, Hương Sơn xuất bản, 1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Câu đối Tết