10/08/2022 03:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em mà không lấy được anh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/10/2015 16:21

 

Em mà không lấy được anh,
Thì em tự vẫn gốc chanh nhà chàng.
- Anh mà không lấy được nàng,
Thì anh tự vẫn giữa gia đường nhà em.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em mà không lấy được anh