20/05/2022 11:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù nhân thất đề
酬人失題

Tác giả: Lư Luân - 盧綸

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 30/09/2016 06:55

 

Nguyên tác

孤鸞將鶴群,
晴日麗春雲。
何幸晚飛者,
清音長此聞。

Phiên âm

Cô loan tương hạc quần,
Tình nhật lệ xuân vân.
Hà hạnh vãn phi giả,
Thanh âm trường thử văn.

Dịch nghĩa

Chim loan cô đơn nhập bầy với lũ chim hạc,
Trong ngày xuân tạnh ráo có mây đẹp.
May cho đàn chim bay chiều,
Âm thanh ngân dài hơn của loan nghe được trong tiếng kêu thường ngày (của lũ hạc).

Bản dịch của Nguyễn Minh

Loan lẻ loi nhập bầy lũ hạc
Ngày xuân trong, mây bạc yêu kiều
May cho lũ hạc bay chiều
Âm thanh cao vút, ngân nhiều lẫn nghe.
Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Luân » Thù nhân thất đề