04/02/2023 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhìn từ cao

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/11/2009 18:11

 

Núi cao nhìn rõ: đời đa sự
Vỡ lẽ loài người mỗi bước đi:
Ảo vọng, phù du, lo đủ thứ
Thực ra bao chuyện chẳng can gì...
Nguồn: Huy Dung, Cát pha lê, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Nhìn từ cao