27/05/2022 04:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật chư nhân tập ư lâm
九日諸人集於林

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2015 10:46

 

Nguyên tác

九日明朝是,
相要舊俗非。
老翁難早出,
賢客幸知歸。
舊采黃花剩,
新梳白髮微。
漫看年少樂,
忍淚已沾衣。

Phiên âm

Cửu nhật minh triêu thị,
Tương yêu cựu tục phi.
Lão ông nan tảo xuất,
Hiền khách hạnh tri quy.
Cựu thái hoàng hoa thặng,
Tân sơ bạch phát vi.
Mạn khan niên thiếu lạc,
Nhẫn lệ dĩ triêm y.

Dịch nghĩa

Sáng mai là ngày trùng cửu,
Phải theo đúng như tục cũ vậy.
Ông già khó mà ra đi sớm,
Khách hiền may biết về.
Hái những hoa vàng còn sót lại,
Mới chải tóc trắng lơ thơ.
Coi nhìn bầy trẻ vui chơi,
Ngăn không để nước mắt làm ướt áo.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sáng mai là ngày chín,
Tục cũ phải theo thời.
Ông già tới sớm khó,
Khách hiền may biết nơi.
Hoa vàng còn sót, hái,
Tóc bạc chải lại thôi.
Coi bừa bọn trẻ dỡn,
Sợ ướt áo lệ rơi.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cửu nhật chư nhân tập ư lâm