06/12/2022 07:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ vận Sơn Phòng Ngô ông “Hạ Đồng Lạc Vũ Bá Ngọc bổ Phúc Thọ tri huyện” (Canh Thìn lạp)
次韻山防吳翁賀同樂武伯玉補福壽知縣

Tác giả: Lê Khắc Cẩn - 黎克謹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vodanhthi vào 23/04/2010 18:35

 

Nguyên tác

春風消息到如今,
千里關河望望深。
家有親存宜樂釜,
官因地近好聞琴。
玉堂金馬多清骨,
白雪梅花共素心。
一路江山遊舊宦,
休翁杖屨倘閒臨。

Phiên âm

Xuân phong tiêu tức đáo như câm (kim),
Thiên lý quan hà vọng vọng thâm.
Gia hữu thân tồn nghi lạc phủ,
Quan nhân địa cận hiếu văn cầm.
Ngọc đường[1] kim mã[2] đa thanh cốt,
Bạch tuyết[3] mai hoa cộng tố tâm.
Nhất lộ giang sơn du cựu hoạn,
Hưu ông trượng lũ thảng nhàn lâm.

Dịch nghĩa

Tin tức từ mùa xuân đến nay đã cuối năm,
Núi sông nghìn trùng ta đã trông mong nhiều.
Nhà còn cha mẹ già nên thường nghĩ đến đĩa món ăn,
Làm quan nơi gần, thường được nghe đàn hát.
Tỏ được cốt cách thanh cao ở nơi cửa vàng nhà ngọc,
Tấm lòng trong sạch như tuyết trắng, như hoa mai.
Đường qua sông qua núi đến chơi với bạn quan cũ,
Nghỉ hưu rồi chống gậy lê dép ung dung đến với nhau.

Bản dịch của Trần Bá Chí

Tin tức từ xuân đến dịp này,
Núi sông ngàn dặm ngóng trông hoài.
Mẹ cha còn sống lo bồi sức,
Đàn hát gần nhà cũng sướng tai.
Cốt cách cửa vàng nơi mái ngọc,
Tấm lòng như tuyết tựa hoa mai.
Tuổi hưu tìm bạn ôn tình cũ,
Chống gậy hiên ngang bước dặm dài.
Đồng Lạc là một phường thuộc tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương thành Thăng Long, nay là Hà Nội. Huyện Phúc Thọ thuốc trấn Sơn Tây, nay thuộc tỉnh Hà Tây. Bài thơ mừng Vũ Bá Ngọc này tặng vào tháng Chạp năm Canh thìn 1880.

Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS sử học Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

Nguồn: Thơ văn Lê Khắc Cẩn, Nhà xuất bản Hải Phòng, 2003.
[1] Cung cấm, nơi các phi tần của nhà vua ở.
[2] Cửa cung vua Hán trang sức bằng vàng, gọi là “kim môn”. Cạnh đó có tượng ngựa bằng vàng, gọi là “kim mã môn”. Có câu “Qua cửa vàng, lên nhà ngọc” chỉ nơi quyền quý, nơi quan trường.
[3] Tên một bài thơ, một ca khúc thời cổ, lấy tuyết trắng ví với tâm hồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Khắc Cẩn » Thứ vận Sơn Phòng Ngô ông “Hạ Đồng Lạc Vũ Bá Ngọc bổ Phúc Thọ tri huyện” (Canh Thìn lạp)