27/02/2021 08:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái khu 4
載驅 4

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 23:40

 

Nguyên tác

汶水滔滔,
行人儦儦。
魯道有蕩,
齊子遊敖。

Phiên âm

Vấn thuỷ thao thao,
Hành nhân bao bao.
Lỗ đạo hữu đãng,
Tề tử du ngao.

Dịch nghĩa

Nước sông Vấn trôi chảy,
Người đi đông nhiều.
Trên đường bẳng phẳng của nước Lỗ,
Văn Khương, nàng nước Tề dạo chơi (để gặp anh mà thông dâm không chút sượng sùng xấu hổ).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Dòng sông Vấn nước trôi chảy gấp,
Khách bộ hành tấp nập đông thay!
Con đường nước Lỗ phẳng ngay.
Văn Khương chẳng hổ, miệt mài dạo chơi.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thao thao: dáng trôi chảy.
bao bao: dáng đông nhiều.
du ngao như ngao tường: đi dạo chơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tái khu 4