15/04/2021 00:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Châu trùng biệt Tiết lục, Liễu bát nhị viên ngoại
江州重別薛六柳八二員外

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2009 20:31

 

Nguyên tác

生涯豈料承優詔?
世事空知學醉歌。
江上月明胡雁過,
淮南木落楚山多。
寄身且喜滄洲近,
顧影無如白髮何!
今日龍鐘人共老,
媿君猶遣慎風波。

Phiên âm

Sinh nhai khởi liệu thừa ưu chiếu?
Thế sự không tri học tuý ca.
Giang thượng nguyệt minh Hồ nhạn quá,
Hoài Nam[1] mộc lạc Sở sơn đa.
Ký thân thả hỉ Thương châu[2] cận,
Cố ảnh vô như bạch phát hà!
Kim nhật long chung[3] nhân cộng lão,
Quý quân do khiển thận phong ba.

Dịch nghĩa

Chốn ăn chốn ở làm sao mà liệu được vua ban cho chỗ nào
Thế sự khó biết được, xin học làm người say cất tiếng ca
Trên sông trăng soi sáng nhạn đất Hồ bay qua
Phía Hoài Nam lá rơi rụng bỗng thấy núi mé nước Sở nhiều
Đem thân gửi xứ người cũng may là gần Thương châu
Nhìn ảnh mình trong gương tóc bạc biết làm sao
Hôm nay ai cũng đều đến lúc tuổi già sức yếu
Hổ thẹn nghe các ông khuyên cẩn thận việc xử thế

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Sinh kế đỡ lo, ơn chiếu vua
Việc đời chểnh mảng, thích say sưa
Trên sông trăng sáng, nghe Hồ nhạn
Cây trút Hoài Nam, núi Sở thừa
Thân gửi Thương Châu vui thoáng chốc
Hình xưa ngoái lại tóc phơ phơ
Long chung, tuổi trúc nay già cả
Xin bác đừng ra sóng gió lùa
Giang Châu: tên đảo, đầu năm Nguyên Khang đời Tấn Huệ Đế, chia đất Dương Châu và Kinh Châu mười quận qua Giang Châu.

Nguồn: 300 bài thơ Đường, Ngô Văn Phú dịch, NXB Văn học, 2008
[1] Vùng đất phía nam sông Hoài, thuộc tỉnh An Huy.
[2] Chỉ nơi người ở ẩn.
[3] Trạng thái suy yếu mỏi mệt của người già.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Giang Châu trùng biệt Tiết lục, Liễu bát nhị viên ngoại