01/10/2020 16:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man kỳ 3
菩薩蠻其三

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 02:15

 

Nguyên tác

人人盡說江南好,
遊人只合江南老,
春水碧於天,
畫船聽雨眠。
壚邊人似月,
皓腕凝霜雪。
未老莫還鄉,
還鄉須斷腸。

Phiên âm

Nhân nhân tận thuyết Giang Nam hảo,
Du nhân chỉ hợp Giang Nam lão,
Xuân thuỷ bích ư thiên,
Hoạ thuyền thính vũ miên.
Lư biên nhân tự nguyệt,
Hạo oản ngưng sương tuyết.
Vị lão mạc hoàn hương,
Hoàn hương tu đoạn trường.

Dịch nghĩa

Người người đều nói rằng Giang Nam đẹp,
Người đến chơi chỉ muốn ở lại Giang Nam tới già.
Nước xuân màu biếc như trời,
Trong thuyền vẽ nghe tiếng mưa ngủ.
Cô gái bán rượu bên lò lửa đẹp như trăng,
Cổ tay trắng ngần như đọng sương tuyết.
Nếu chưa già thì quyết chưa về quê,
Nếu về quê thì sẽ buồn đứt ruột.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Người người đều nói Giang Nam đẹp,
Khách chơi muốn ở Giang Nam mãi.
Nước xuân biếc như trời,
Thuyền ngủ tiếng mưa rơi.
Bên lò người tựa nguyệt,
Tay trắng như sương tuyết.
Chưa già chưa trở về,
Trở về dạ tái tê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Bồ tát man kỳ 3