11/12/2022 05:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dấu chân (I)

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 12/06/2009 01:56

 

Bãi trăng rằm
                  dấu chân câm vắng chủ
Cát lầm
          tên sóng xoá
                            chữ vô tâm
Tim ù ù
          gió ú
                một nguyên âm
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Dấu chân (I)