24/01/2022 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mao trai khiển hoài
茅齋遣懷

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 02:29

 

Nguyên tác

傍郭數間茅蓋頭,
地偏心遠興悠悠。
清蟾照夕室生白,
好鳥鳴春園正幽。
容膝個中真是樂,
觀書此外復何求。
時人莫笑吾居陋,
二滿三平過即休。

Phiên âm

Bàng quách sổ gian mao cái đầu,
Địa thiên tâm viễn hứng du du.
Thanh thiềm chiếu tịch thất sinh bạch,
Hảo điểu minh xuân viên chính u.
Dung tất cá trung chân thị lạc,
Quan thư thử ngoại phục hà cầu.
Thời nhân mạc tiếu ngô cư lậu,
Nhị mãn tam bình quá tức hưu.

Dịch nghĩa

Vài giang nhà tranh che đầu gần ngoài thành,
Đất hẻo lánh đưa lòng xa xôi, hứng thú mênh mang.
Trăng trong soi buổi tối, căn nhà hoá ra vắng lặng,
Chim đẹp hót mùa xuân, cảnh vườn đang lúc thanh u.
Đứng ngồi trong đó, thật là vui thú,
Ngoài việc xem sách còn đòi gì hơn.
Người đời chớ có cười chỗ ở của ta lụp xụp,
Nhị mãn tam bình qua đó là thôi.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vài giang nhà lá gần ngoài thành,
Hẻo lánh đưa lòng hứng thú quanh.
Buổi tối trăng soi nhà vắng lặng,
Mùa xuân chim hót cảnh vườn thanh.
Đứng ngồi trong đó thật vui thú,
Xem sách đủ rồi chẳng muốn hơn.
Chớ có cười ta nhà lụp xụp,
Tam bình nhị mãn đó qua thôi.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Mao trai khiển hoài