21/01/2022 15:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ô dạ đề
烏夜啼

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/10/2005 00:04

 

Nguyên tác

黃雲城邊烏欲棲,
歸飛啞啞枝上啼。
機中織錦秦川女,
碧紗如煙隔窗語。
停梭悵然憶遠人,
獨宿孤房淚如雨。

Phiên âm

Hoàng vân thành biên ô dục thê,
Quy phi nha nha chi thượng đề.
Cơ trung chức cẩm Tần Xuyên nữ,
Bích sa như yên cách song ngữ.
Đình thoa trướng nhiên ức viễn nhân,
Độc túc cô phòng lệ như vũ.

Dịch nghĩa

Đám mây vàng bên thành, quạ muốn đậu
Bay về rền rĩ trên cành cây
Cô gái Tần Xuyên dệt gấm bên khung cửi
Vải biếc như làn khói ngoài song cửa, cùng với tiếng nói.
Dừng thoi, thẫn thờ nhớ người đi xa
Trong phòng không một mình, lệ như mưa.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Mây vàng quạ tới bên thành,
Bay về rền rĩ trên cành chẳng yên.
Bên khung cửi gái Tần Xuyên
Gấm dường khói biếc ở bên song ngoài.
Dừng thoi thờ thẫn nhớ ai?
Vắng xa, bóng lẻ lệ dài như mưa!
(Năm 730)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Ô dạ đề