24/09/2021 09:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ đó về đây

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 30/07/2007 08:48

 

Từ đó về đây sống rất nghèo
Bạn bè chỉ có gió trăng theo
Những thằng bất nghĩa xin đừng đến
Hãy để thềm ta xanh sắc rêu
Nguồn: Tuyển tập Nguyễn Bính, NXB Văn học, 1986

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Từ đó về đây