23/03/2023 06:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu quá Đồng Luân thuỷ kiệt vị đắc phát nhân hứng
舟過同倫水竭未得發因興

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2012 09:59

 

Nguyên tác

舟過同倫夜二更,
長流成陸客淹程。
山供柴草村供米,
石設簾幃土設屏。
健僕操刀深哨探,
小婢捧硯候題評。
林間鳥亦知人意,
每向燈光和數聲。

Phiên âm

Chu quá Đồng Luân dạ nhị canh,
Trường lưu thành lục khách yêm trình.
Sơn cung sài thảo thôn cung mễ,
Thạch thiết liêm vi thổ thiết bình.
Kiện bộc thao đao thâm tiếu thám,
Tiểu tỷ phủng nghiễn hậu đề bình.
Lâm gian điểu diệc tri nhân ý,
Mỗi hướng đăng quang hoạ sổ thanh.

Dịch nghĩa

Thuyền qua Đồng Luân, đêm đã sang canh hai
Dòng sông thành đất cạn, khách đành phải nấn ná lại
Núi cung cấp rơm củi, làng cung cấp gạo
Đá làm rèm màn, đất làm bình phong
Đầy tớ khoẻ xách dao đi thăm dò mạch nước
Thị tì bưng nghiên mực chờ (ta) đề thơ
Trong rừng, chim kia như cũng biết ý người
Chốc chốc lại hướng về ánh đèn mà hoạ lên vài tiếng

Bản dịch của Phan Văn Các

Đồng Luân thuyền đến, trống canh hai
Sông cạn khách đành nán lại thôi
Núi cấp củi cành, làng cấp gạo
Đá làm màn trướng, đất làm đài
Xách dao, anh bếp đi dò nước
Bưng mực, cô sen đợi viết bài
Rừng rậm, chim kia như hiểu ý
Thấy đèn, chốc lại hót liên hồi
Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Chu quá Đồng Luân thuỷ kiệt vị đắc phát nhân hứng