28/06/2022 13:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Triệu Ẩu

Tác giả: Dương Bá Trạc - 楊伯濯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2018 16:25

 

Khí thiêng Lô Tản[1] đúc nên người,
Chẳng những trai hay gái cũng tài.
Vùng vẫy non sông ba thước vú,
Xông pha tên đạn một đầu voi.
Thằng Ngô gan thỏ kinh gần rụng,
Cửa tướng con dòng đích chẳng sai.
Thua được sự thường chi sá kể,
Nữ nhi ái quốc tiếng muôn đời.
Bài thơ này bị Tản Đà trên An Nam tạp chí phê bình nhiều điểm, và đề nghị sửa lại thành:
Mê Linh khuất bóng gái còn ai?
Bà Triệu nhà ta cũng tướng tài.
Vùng vẫy non sông ba thước vú,
Xông pha tên đạn một đầu voi.
Duyên trần chẳng chút tơ vương mối,
Nợ nước riêng mình gánh nặng vai.
Thua được cũng cho Ngô biết mặt,
Lam Sơn còn có kẻ tài trai.
Ban đầu Tản Đà khen cặp câu thực hay nên để nguyên, nhưng sau có người gửi thư đến chỉ trích, nên lại sửa tiếp là:
Chiên đỏ quấn ngang ba thước vú,
Rừng xanh nhô dọc một đầu voi.

Nguồn:
1. Dương Quảng Hàm, Quốc văn trích diễm, in lần thứ 4, Nhà in Lê Văn Tân, Hà Nội, 1930
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
[1] Sông Lô, núi Tản Viên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bá Trạc » Vịnh Triệu Ẩu